ASOCIAȚIA PIETATEA BĂNĂȚEANĂ

C.A.R.P. - împrumuturi
între 1000-26000

Plățile se pot efectua si prin transfer bancar (online banking)
pentru informații legate de sumă și persoana care sau pentru care se efectuează plata
vă rugăm să ne contactați pentru detalii.
0711-955.246


PROGRAM CU PUBLICUL
Lu, Ma, Jo, Vi: 730-1130
Mi: 730-1700
Valoarea cotizației începând cu 01 iulie 2021 detalii
 

Info - PIETATEA BANATEANA

Documente Pietatea Bănățeană - C.A.R.P.

EXTRAS STATUT

CAPITOLUL II

MEMBRII ASOCIATIEI

 • Art. 8 .1. Membru al asociaţiei poate fi orice cetăţean roman, fără deosebire de naţionalitate, religie, sex sau convingeri politice.
 • Art 8.2. Fiecare cetăţean se poate înscrie cu cate un carnet din fiecare din tipurile prevazute la ANEXA 1 si numai la carnetele de tip H se poate inscrie cu maximum doua carnete.
 • Art 8.3. Vârsta la care un cetatean poate deveni membru al asociatiei “Pietatea Banateana “este între 18-71 de ani, cu excepţia grupei „E” în care se pot înscrie şi persoane avand peste 71 de ani, nelimitat.
 • Art 8.4. Membri, la înscriere în asociaţie, iau la cunoştiinţă despre cuprinsul statutului asociaţiei la sediul asociaţiei, ori prin colectorii de cotizaţie.
 • Art 8.5. Declaraţia de înscriere, se depune personal de către solicitant, la sediul Asociaţiei, ori se predă incasatorului de cotizaţie, sau la oricare angajat al asociaţiei, care are obligaţia de a verifica datele înscrise în declaraţie comparativ cu datele din Cartea de identitate şi semnează ca martor, după care declaratia se va preda preşedintelui asociaţiei.
 • Art 8.6. La inscriere fiecare membru va primi carnetul de membru care serveşte ca unică dovadă a calităţii de membru al asociaţiei. În caz de pierdere, distrugere sau deteriorare, titularul carnetului poate solicita asociaţiei emiterea unui duplicat, prin achitarea contravalorii carnetului. Emiterea duplicatului este aprobată de preşedintele asociaţiei.
 • Art 8.7. În baza carnetului de membru din care sa rezulte ca are achitata cotizatia la zi si in baza Cartii de Identitate, membrii asociatiei au dreptul să ia parte la adunarea generală. Membrii care au o vechime de peste un an si au achitata cotizatia la zi pot să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei.
 • Art 8.8. Carnetul de membru poate fi transcris pe o altă persoană în cazul când titularul, din motive obiective, nu mai poate cotiza si depune la conducerea asociatiei o solicitare scrisa in acest sens.
 • Art 8.9. Aceasta transcriere se va putea face numai cu aprobarea Presedintelui , care va analiza conditiile acestui transfer al carnetului , cu precizarea ca persoana careia i se transfera carnetul sa nu depaseasca varsta de 71 de ani impliniti.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

 • Art.9. Drepturile membrilor sunt urmatoarele:
  • a) In caz de deces, succesorii sau beneficiarii care prezinta documentele (carnetul de membru al decedatului, certificatul de deces, buletinul de identitate /C.I./ al beneficiarului) sa primeasca ajutorul de deces;
  • b) In baza carnetului de membru si avand plata cotizatiei la zi, poate lua parte la adunarile generale, poate sa participe la dezbaterea problemelor ,iar la adoptarea hotararilor si la alegerea membrilor organelor de conducere ale asociatiei.
  • c) Pot sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei, in conditiile in care indeplinesc criteriile, conform prevederilor statutare.
 • Art.10. Obligatiile membrilor:
  • Membrii trebuie sa respecte prevederile legale si prevederile statutului asociatiei .
  • a) Membrii asociaţiei au obligaţia de a achita cotizaţia lunar, trimestrial, fie prin colectorii autorizaţi, direct la sediul asociaţiei, prin mandat poştal sau prin virament bancar în contul asociaţiei, conform tipului de carnet detinut.
  • b) Timpul de cotizare este nelimitat, adica pana la decesul membrului cotizant, sau in cazul preluarii carnetului de catre alta persoana, pana la decesul continuatorului .
  • c) Membrii asociatiei care nu au platit cotizatia timp de 1 an pierd calitatea de membru in asociatie , cu toate consecintele , incluzand pierderea ajutorului de deces.
  • d) In cazul in care membri au platit cotizatia doar pentru un tip de carnet si pentru altul nu au platit timp de 1 an sau mai mult , pot continua plata cotizatiei numai pentru carnetul pentru care nu a fost intrerupta plata.
  • e) Plata cotizatiei se va efectua la casieria asociatiei aflata la sediul din Timisoara sau in contul bancar al asociatiei sau se va primi de catre incasatori , aceste trei variante fiind la alegerea membrului cotizant. Achitarea cotizatiilor se va confirma prin inscrierea in carnetul de membru sau prin chitanta doveditoare.
  • f) Sumele achitate de-a lungul timpului de catre membrii cotizanti care intrerup platile, nu se restituie si se folosesc de catre asocitie la plata altor ajutoare de deces.
  • g) Asociaţia nu are obligaţia de a comunica membrilor care nu-şi achită cotizaţia la timp, despre consecinţele la care se expun şi care atrag pierederea calitatii de membru.

CAPITOLUL III

COTIZATII SI AJUTOR DE DECES

 • Art.11. Cotizaţia va fi stabilită de consiliul director.
 • Art.12. Ajutorul de deces se acorda la valorile stabilite in anexa 1 la prezentul statut.
 • Art.13. Acesta se achită persoanei care prezintă:
  • a) carnetul de membru al decedatului,
  • b) certificatul de deces, original sau in copie semnatata pentru conformitate de beneficiarul ajutorului ;
  • c) buletinul de identitate (C.I.) al beneficiarului.
Când se plateste ajutorul de deces prin poştă sau prin banca, se va indica de catre beneficiar adresa exactă a domiciliului si datele contului bancar al acestuia.
Dacă membrul decedat are o restanţă de cel mult 11 luni la data decesului , din suma achitata cu titlu de ajutor de deces se retine suma datorata pentru lunile restante .
In cazul in care membrul decedat a cotizat in avans , adica pana la sfarsitul anului in curs sau mai mult, diferenta de cotizatie platita de catre acesta nu se va mai restitui, ramanand in contul asociatiei.
 • Art. 14.1. Ajutorul de deces nu se achită dacă nu a fost solicitat în decurs de 1 an de la data decesului. (În toate situaţiile când ajutorul de deces nu se achită, cotizaţia plătită de membrul decedat nu se restituie , banii ramanand in contul asociatiei.)
 • Art 14.2. In cazul in care decesul unui membru nou inscris survine inaintea implinirii termenului de un an si o zi de la data inscrierii, acestuia nu i se va acorda ajutorul de deces, chiar daca are cotizatia achitata pentru perioada respectiva. Cu toate acestea, daca decesul membrului asociatiei are loc inainte de implinirea termenului de 1 an si o zi exista posibilitatea transcrierii carnetului membrului decedat pe numele altei persoane apropiate acestuia, care va continua sa cotizeze. Toate cele antementionate se vor face cu aprobarea conducerii Asociatiei.
 • Art 14.3. Achitarea ajutorului de deces, se face pe baza actelor prezentate conf. art 13 , cap. III si aprobate de conducerea asociaţiei.
 • Art 14.4. În cazuri excepţionale, ajutorul de deces se poate achita si de către incasatorii de cotizaţii din alte localităţi, din sumele încasate drept cotizaţii, pe răspunderea personală a incasatorului , cu respectarea prevederilor statutare , urmand ca in decurs de 1 luna conducerea asociatiei sa ratifice operatiunea.
 • Art. 14.5. Cuantumul ajutorului de deces, se achită conform prevederilor statutare privind drepturile membrilor asociatiei, valabile la data decesului si cu respectarea prevederilor legale privind platile in numerar.

GRILA

author

 

VALOARE COTIZAȚIE (începând cu 01 iulie 2021)

A, D, E, S, M, K, P, T, Z - 3 leilună

H - 4 leilună

F - 6 leilună

V - 10 leilună

C - 12 leilună

L - 13 leilună

X - 25 leilună

MAX - 50 leilună

Înscriere

Membru al asociaţiei, poate fi orice cetăţean roman, fără deosebire de naţionalitate, religie, sex sau convingeri politice.
Fiecare cetăţean se poate înscrie cu mai multe carnete, la grupe diferite, conform anexei.
Vârsta este între 14-70 de ani, cu excepţia grupei „E” în care se poate înscrie şi peste 70 de ani, nelimitat.

Declaraţia de înscriere, se depune personal de către solicitant, la sediul Asociaţiei, ori se predă colectorului de cotizaţie, sau la oricare angajat al asociaţiei, care au obligaţia de a verifica datele înscrise în declaraţie cu datele din CI şi semnează ca martor, după care se va preda preşedintelui asociaţiei.
În cazul schimbării domiciliului, membrul are obligaţia de a anunţa această schimbare prin colectorul respectiv, prin poştă sau la sediul asociaţiei.
Pentru membrii asociaţiei care se stabilesc definitiv în străinătate şi cotizează în continuare, beneficiarul carnetului va primi ajutorul de deces.

Detalii

La inscriere fiecare membru va primi carnetul de membru care serveşte ca unică dovadă, a calităţii de membru al asociaţiei. În caz de pierdere, distrugere sau deteriorare, titularul carnetului, poate solicita asociaţiei, emiterea unui duplicat, prin achitarea contravalorii canetului. Emiterea duplicatului este aprobată de preşedintele asociaţiei.
În baza carnetului de membru, asociaţii au dreptul să ia parte la adunarea generală, să participe la luarea deciziilor, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei.
Membrii, la înscriere în asociaţie, iau la cunoştiinţă despre cuprinsul statutului asociaţiei la sediul asociaţiei, ori prin colectorii de cotizaţie.
Carnetul de membru poate fi transcris pe altă persoană în cazul când titularul din diferite motive, nu mai poate cotiza

Plata prin transfer bancar sau POS

Pentru a plati prin banca, va rugam la prima plata sa ne sunati la numarul 0256-220.551 pentru verificarea informatiilor si pentru a va comunica contul!

Plata se poate efectua la CASIERIA noastră și cu CARD BANCAR

Hotararile AG 2023

 1. Cresterea numarului de membri ai Asociatiei Pietatea Banateana.
 2. Dezvoltarea activitatii CARP prin cresterea numarului de contracte de imprumut in anul 2023.
 3. Atragerea de fonduri europene prin depunerea de proiecte cu finantare europeana cu activitati care sa vina in sprijinul membrilor.
 4. Acordarea unor facilitatii pentru membri care au cotizat cel mai mult si au cele mai multe carnete.
 5. Organizarea unor activitati de sprijin si ajutor pentru membrii nostri cu probleme sociale deosebite.

C.A.R.P

INFORMATII UTILE PRIVIND ACORDAREA IMPRUMUTURILOR

Împrumutul se acorda membrilor CARP care au achitat cotizația pentru carnete, s-au inscris in pentru Casa de ajutor Reciproc a Pensionarilor si au achitat fondul social minim necesar pentru acordare imprumutului.(1/5 din imprumut)
Perioada pentru care se acordă imprumutul si dobanda pot fi :
 • 6 luni - 12 luni - pentru sume de până la/inclusiv 1000 lei; dobanda 5%/an.
 • 6 luni - 15 luni - pentru sume de la 1001 la 3000 lei; dobanda 6%/an.
 • 6 luni - 18 luni - pentru sume de la 3001 la 6000 lei; dobanda 7%/an.
 • 12 luni - 24 luni - pentru sume de la 6001 lei pană la 10.000 lei; dobanda 8%/an.
 • 12 luni - 36 luni- pentru sume de la 10.001 lei pana la 18.000; dobanda 9%/an.
 • 12 luni - 48 luni- pentru sume de la 18.001 lei pana la 26.000 lei; dobanda 9.5%/an.
 • Solicitanții care iau împrumut la nivelul fondului social acumulat vor plăti o dobândă de 5% / an.

  • Giranti necesari
   • Fără giranti
    • Cand imprumutul se ia in limita fonsului social depus.
   • Cu giranti :
    • pînă la 1000 lei – 1 girant
    • 1001- 6000 lei - 2 giranti
    • peste 7000 lei - 2 girantiminim
  Membrii CARP salariati vor prezenta numai giranti pensionari
  Membrii CARP pensionari vor prezenta cel mult 1 girant salariat
  In functie de venituri si de felul pensiei se pot solicita giranti suplimentari
  Pentru neplata la termen a ratei lunare se datorează penalităti de intîrziere de 0,2% /zi
  In caz de neplată a 3 rate se va demara executarea silită a împrumutatului si a girantilor pentru întreg contractul.
  Cheltuielile de executare silită vor fi suportate de catre imprumutat si giranti.

  Acte necesare pentru împrumut

  • Titular
   • carnet membru
   • cerere de imprumut
   • cupon de pensie ( luna curentă sau anterioară)
   • BI /CI
   • Dupa caz, decizie de pensionare
   • dupa caz, decizie asupra capacității de muncă pentru pensiile de boală (dacă e cazul programul de revizuire)
  • Girant pensionar
   • cupon de pensie (luna curentă sau anterioară)
   • BI /CI
   • dupa caz, decizie de pensionare
   • dupa caz, decizie asupra capacității de muncă pentru pensiile de boală (dacă e cazul programul de revizuire)
  • Girant salariat
   • BI/CI
   • adeverintă tip CARP completată
  NOTĂ : - toate documentele necesare vor fi prezentate în original

  - nu pot lua credit decat in limita fondului social membri cu varsta peste 80 de ani si nu pot lua credit sau gira persoane care au deja un credit contractat sau au mai girat.

Simulare împrumut

Introduceți o valoare și vizualizați mai jos detaliile!

Contact

BIROU

Bd Revolutiei 1989 nr. 25

Cod postal:300036

+40 0711-955.246

+40 0256-220.551

Timișoara

Program

Luni: 0730-1130

Marți: 0730-1130

Miercuri: 0730-1700

Joi: 0730-1130

Vineri: 0730-1130